flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок подання заяв, позовних заяв, скарг до суду та їх прийняття

Порядок подання заяв, позовних заяв, скарг до суду та їх прийняття

 

 Згідно із Конституціею України, права і свободи людини захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб ( стаття 55).

 Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

 Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

 Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

 Правосуддя в Україні здійснюється у порядку цивільного, кримінального та господарчого процесу.

 Суди (загальні) розглядають справи щодо спорів, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, кооперативних та інших відносин, за умови, що однією із сторін у спорі є громадянин, який не є суб'єктом підприємницької діяльності.

Всі суди мають право переглядати у зв'язку з нововиявленими обставинами постановлені ними рішення, ухвали, постанови, що набрали законної сили ( ст. 361 ЦПК України).